Нормативно-правова база щодо реєстрації звернень


Закон України від 02.10.96 № 393/96-ВР „Про звернення громадян” (із змінами та доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах інформації" (із змінами та доповненнями).

Громадяни можуть викласти свої звернення через:

- використання мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на поштову скриньку dnt.rp@darg.gov.ua, надіславши письмове звернення з підписом у вигляді сканкопії або фото копії письмового звернення з підписом громадянина;

* відповідно до визначення наведеного у Великому тлумачному словнику української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2). Також, згідно з Юридичною енциклопедією, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998.ISBN 966-7492-00-1).

Отже, підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим. Також опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.

- особистий прийом керівництвом чи посадовими особами структурних підрозділів Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області;

- поштою або передати до Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області особисто чи через уповноважену особу.

Графік роботи та телефони:

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації здійснюється відповідальною посадовою особою у робочі дні за графіком: понеділок  – четвер з 8-00 до 12-00 та з 13-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00 за телефоном: (06262) 2-99-04.


Читайте також:

  Порядок запису на прийом громадян

  Зразок звернення громадянина

  Форма подання письмового звернення громадянами до Управляння Державного агентства рибного господарства у Донецькій області, що надсилається з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення)

Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області

Адреса: 84122, м. Слов’янськ , вул. Поштова, 5

тел.:+38 (06262) 2-99-04 , тел/факс:+38 (06262) 2-99-04

E-mail: dnt.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t